Certifikáty

ATEC automatizačná technika s.r.o. od začiatku svojej činnosti cieľavedome zavádza pracovné postupy odpovedajúce svojou kvalitou požiadavkám certifikácie ISO. V máji 2012 získal Atec certifikát  EN ISO 9001: 2008 pre celý rozsah svojej činnosti.

Certop_9001-COslo